اقتصاد گرام؛ بانک جامع اطلاعات علمی اقتصاد مقاومتی

درباره ایگرام

در شهریور 1389 ، برای اولین بار واژه " اقتصاد مقاومتی " در دیدار جمعی از کارآفرینان با عالی ترین مقام کشور ، مطرح گردید. " ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم" زمانی نگذشت که این واژه به نماد الگوی اقتصادی کشور بدل گشت...

ادامه معرفی >

پایان نامه ها

201

مقالات

1373

کتاب ها

551

منابع

178

صاحبان آثار

امین سلیمانی


علی ابراهیمی


صادق تراب زاده جهرمی


رحمان خوش اخلاق


مهدیه‌سادات موسوی


مونا خلیل زاده


ماهنامه پيوند
فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه
ماهنامه سفیر نور
فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین
فصلنامه اقتصاد مقداری
فصلنامه کتاب مهر
فصلنامه مجلس و راهبرد
دوفصلنامه مطالعات اقتصادی اسلامی
فصلنامه مطالعات ملی
فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی
مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی
فصلنامه تحقیقات اقتصادی
فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
مطالعات وحقوق خصوصی
نشريه مديريت فردا
فصلنامه مهندسی فرهنگی