اقتصاد گرام؛ بانک جامع اطلاعات علمی اقتصاد مقاومتی

درباره ایگرام

در شهریور 1389 ، برای اولین بار واژه " اقتصاد مقاومتی " در دیدار جمعی از کارآفرینان با عالی ترین مقام کشور ، مطرح گردید. " ما باید یک اقتصاد مقاومتىِ واقعى در کشور به وجود بیاوریم" زمانی نگذشت که این واژه به نماد الگوی اقتصادی کشور بدل گشت...

ادامه معرفی >

پایان نامه ها

201

مقالات

1374

کتاب ها

551

منابع

162

صاحبان آثار

عمید نوذری چلچه


محسن نیازي


فرهاد قیصری


زینب خالوندی


احمد تشکر


اردشیر زابلی‌زاده


فصلنامه اقتصاد مقداری
مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی
پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی
فصلنامه اقتصاد اسلامی
دوفصلنامه اقتصاد پولی مالی
دو فصلنامه جستار های اقتصادی ایران
فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری
مجله اقتصاد منابع طبیعی