سطح علمی

اقتصاد مقاومتی و آینده بازار انرژی با ورود نفت و گاز غیر متعارف

ظهور بازیگران جدید در عرضه نفت و گاز غیرمتعارف خبر از ایجاد تغییرات عظیم در مسائل ژئوپلتیک انرژی و قدرت سیاسی در جهان دارد که این امر امنیت عرضه کشورهای صادرکنده نفت و گاز را با سوالات جدی مواجه می سازد.
نویسنده یا نویسندگان: نامشخص
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

نقش گمرک در حمایت از تولید ملی

قاچاق کالا، عدم وجود مکانیزم مناسب صحت سنجی اظهاران، طولانی بودن رویه­ های ترخیص کالا، عدم وجود تخصص کافی در استاندارد و ارزیابی گمرکی و … بخشی از مشکلاتی است که گمرک های کشور با آنها مواجه هستند و در برخی از موارد گمرکها را از کارکرد اصلی خود خارج کرده ­اند.
نویسنده یا نویسندگان: نامشخص
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

مقاله اقتصاد مردم محور؛ چرایی، چیستی و بیان مصادیقی از چگونگی

از جمله ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی به بیان رهبر معظم انقلاب، مردمی بودن اقتصاد است که بر اساس آن مشارکت و حضور مردم در اقتصاد افزایش یافته و این سبب می شود تا با افزایش نقاط موثر در اقتصاد با حضور مردم، آسیب پذیری اقتصاد کاهش یابد.
نویسنده یا نویسندگان: نامشخص
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

جایگاه ترانزیت در اقتصاد مقاومتی

ترانزیت بین‌المللی بار از خاک ایران به دلیل ایجاد ارتباط بین منافع اقتصادی صاحبان کالا در کشورهای متعدد و امنیت ایران در کنار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای غیر نفتی کشور علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه‌های تهدید و تحریم ایران می‌شود با کمک به بهبود ساختارهای اقتصادی کشور آسیب‌پذیری این بخش را در مقابل اقدامات خصمانه‌ی دشمن کاهش می‌دهد.
نویسنده یا نویسندگان: نامشخص
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

توسعه گردشگری؛ راهبردی فعال در اقتصاد مقاومتی

در این مقاله سعی شده است پتانسیل­ های جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با صنعت گردشگری با تاکید بر اهمیت ابعاد اقتصادی این صنعت در کشور و نقشی را که می­تواند در توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمد­های نفتی داشته باشد، بررسی شود.

نویسنده یا نویسندگان: نامشخص
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

مفهوم و اصول اقتصاد مقاومتی در آموزه های اقتصاد اسلامی

اصول اقتصاد مقاومتی در آموزه های اسلامی عبارتند از اصل وجود روابط اقتصادی با خارج از کشور و التزام به قراردادها و پیمانها، اصل برخورد محتاطانه با غیر مسلمانان، اصل عزت مداری و نفی سبیل، اصل حمایت از مظلومین، اصل استقامت در راه آرمانهای الهی و اصل مقابله به مثل برای استیفاء حقوق.

نویسنده یا نویسندگان: نامشخص
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

لزوم تدوین استراتژی انـرژی بر مبنای اقتصاد مقاومتی

انرژی، پیش نیاز رشد اقتصادی ملت ها محسوب می شود، از این رو به موازات رشد جمعیتی کشورها و همچنین توسعه اقتصادی آنها، نیاز به انرژی نیز بیشتر خواهد شد.

نویسنده یا نویسندگان: نامشخص
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

تاثیر جمعیت بر اقتصاد دانش بنیان

رشد همزمان عرضه و تقاضا در قالب افزایش جمعیت در یک کشور، به تنهایی رونق فعالیت در اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم نمی‌کند و تنها باعث افزایش پتانسیل‌ها و انگیزه‌ها برای فعالیت‌های دانش‌بنیان می‌شود

نویسنده یا نویسندگان: نامشخص
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

راه آهن، مناسب ترین ابزار برای توسعه ترانزیت در اقتصاد مقاومتی

آمارهای ترانزیتی کشور نشان می‌دهد درحالیکه از سال ۱۳۸۷ تاکنون حجم کالای ترانزیتی افزایش یافته اما سهم حمل و نقل ریلی کاهش قابل توجهی داشته است که این موضوع باتوجه به مزایای حمل و نقل ریلی متناقض است

نویسنده یا نویسندگان: نامشخص
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

نقش خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتي

غایت تولید کالا و خدمات در یک کشور مصرف آن‌هاست. از این ‌رو، حاکمیت مصرف‌کننده بر اقتصاد یک امر عقلایی است. بنابراین اصلاح الگوی مصرف خانواده، آغازی برای اصلاح تولید و به طور کلی، اصلاح نظام اقتصادی كشور است.

نویسنده یا نویسندگان: نامشخص
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی