سطح علمی

اقتصاد مقاومتی و آینده بازار انرژی با ورود نفت و گاز غیر متعارف

ظهور بازیگران جدید در عرضه نفت و گاز غیرمتعارف خبر از ایجاد تغییرات عظیم در مسائل ژئوپلتیک انرژی و قدرت سیاسی در جهان دارد که این امر امنیت عرضه کشورهای صادرکنده نفت و گاز را با سوالات جدی مواجه می سازد.
نویسنده یا نویسندگان: هیئت تحریریه
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

نقش گمرک در حمایت از تولید ملی

قاچاق کالا، عدم وجود مکانیزم مناسب صحت سنجی اظهاران، طولانی بودن رویه­ های ترخیص کالا، عدم وجود تخصص کافی در استاندارد و ارزیابی گمرکی و … بخشی از مشکلاتی است که گمرک های کشور با آنها مواجه هستند و در برخی از موارد گمرکها را از کارکرد اصلی خود خارج کرده ­اند.
نویسنده یا نویسندگان: هیئت تحریریه
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

اقتصاد مردم محور؛ چرایی، چیستی و بیان مصادیقی از چگونگی؟

از جمله ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی به بیان رهبر معظم انقلاب، مردمی بودن اقتصاد است که بر اساس آن مشارکت و حضور مردم در اقتصاد افزایش یافته و این سبب می شود تا با افزایش نقاط موثر در اقتصاد با حضور مردم، آسیب پذیری اقتصاد کاهش یابد.

جایگاه ترانزیت در اقتصاد مقاومتی

ترانزیت بین‌المللی بار از خاک ایران به دلیل ایجاد ارتباط بین منافع اقتصادی صاحبان کالا در کشورهای متعدد و امنیت ایران در کنار ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمدهای غیر نفتی کشور علاوه بر اینکه باعث افزایش هزینه‌های تهدید و تحریم ایران می‌شود با کمک به بهبود ساختارهای اقتصادی کشور آسیب‌پذیری این بخش را در مقابل اقدامات خصمانه‌ی دشمن کاهش می‌دهد.
نویسنده یا نویسندگان: مهدی ساسانی
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

توسعه گردشگری؛ راهبردی فعال در اقتصاد مقاومتی

در این مقاله سعی شده است پتانسیل­ های جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با صنعت گردشگری با تاکید بر اهمیت ابعاد اقتصادی این صنعت در کشور و نقشی را که می­تواند در توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمد­های نفتی داشته باشد، بررسی شود.

مفهوم و اصول اقتصاد مقاومتی در آموزه های اقتصاد اسلامی

مفهوم اقتصاد مقاومتی در واکنش به فشارهای اقتصادی و تحریمهای اقتصادی کشورمان، مطرح شد. . مقام معظم رهبری نیز ضرورت ایجاد «اقتصاد مقاومتی» در کشور را تأکید فرمودند. با توجه به اینکه حرکت عظیم ملت ایران در انقلاب اسلامی وارد مرحله دولت سازی شده است، ارائه چارچوبها و اصول اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه های دین مبین اسلام، ضروری می نماید.

لزوم تدوین استراتژی انـرژی بر مبنای اقتصاد مقاومتی

انرژی، پیش نیاز رشد اقتصادی ملت ها محسوب می شود، از این رو به موازات رشد جمعیتی کشورها و همچنین توسعه اقتصادی آنها، نیاز به انرژی نیز بیشتر خواهد شد. این امر کشورها را بر آن داشته است تا در گام نخست، تولید منابع داخلی خود را برای دستیابی به خودبسندگی انرژی افزایش دهند. ایران نیز سرشار از منابع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است و باید در این جهت قرار گیرد.

تاثیر جمعیت بر اقتصاد دانش بنیان

رشد همزمان عرضه و تقاضا در قالب افزایش جمعیت در یک کشور، به تنهایی رونق فعالیت در اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم نمی‌کند و تنها باعث افزایش پتانسیل‌ها و انگیزه‌ها برای فعالیت‌های دانش‌بنیان می‌شود.

راه آهن، مناسب ترین ابزار برای توسعه ترانزیت در اقتصاد مقاومتی

آمارهای ترانزیتی کشور نشان می‌دهد درحالیکه از سال ۱۳۸۷ تاکنون حجم کالای ترانزیتی افزایش یافته اما سهم حمل و نقل ریلی کاهش قابل توجهی داشته است که این موضوع باتوجه به مزایای حمل و نقل ریلی متناقض است.
نویسنده یا نویسندگان: هیئت تحریریه
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی

نقش خانواده در تحقق اقتصاد مقاومتی

غایت تولید کالا و خدمات در یک کشور مصرف آن‌هاست. از این ‌رو، حاکمیت مصرف‌کننده بر اقتصاد یک امر عقلایی است. بنابراین اصلاح الگوی مصرف خانواده، آغازی برای اصلاح تولید و به طور کلی، اصلاح نظام اقتصادی كشور است.
نویسنده یا نویسندگان: محمد نوری
نوع منبع:  
سطح علمی:   عمومی