تعداد مقالات موجود در سایت:0
سطح علمی: علمی-پژوهشی
فواصل دوره زمانی: فصلنامه 
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مدیر مسئول: علي اكبر رشاد 
سردبیر: عباس عرب مازار 
آدرس: خيابان شهيد بهشتي، احمد قصير (بخارست)،خيابان پژوهشگاه، پلاك 2
تلفن تماس: 37602995 (025)
وب سایت:
کلیک کنید

فصلنامه اقتصاد اسلامی

گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بهار سال 1380، اقدام به انتشار فصلنامه تخصصی «اقتصاد اسلامی» نمود. امروزه این نشریه با درجه علمی ـ پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه‌های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه مجلات تخصصی نور وابسته به مرکز تحقیقاتی علوم اسلامی (CRCIS) نمایه می‌شود.

گرچه در اوایل دهه 80 مجلاتی همچون نامه مفید، فصلنامه حوزه و دانشگاه، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) و برخی دیگر از مجلات اقتصادی، بخشی از مقالات خود را به موضوعات اقتصاد اسلامی اختصاص می‌دادند ولیکن در مراکز علوم انسانی کشور نشریه‌ای تخصصی که منحصراً و در همه شماره‌های خود بر موضوعات اقتصاد اسلامی متمرکز باشد، وجود نداشته است. با احساس این خلا، گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بهار سال 1380، اقدام به انتشار فصلنامه تخصصی «اقتصاد اسلامی» نمود. امروزه این نشریه با درجه علمی ـ پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه‌های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه مجلات تخصصی نور وابسته به مرکز تحقیقاتی علوم اسلامی (CRCIS) نمایه می‌شود. همچنین این نشریه بنا به گواهی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری دارای ضریب تاثیر است و با ارجاع بسیاری از محققین و کارشناسان این حوزه به این نشریه، بخشی از نیاز موجود در جامعه علمی کشور برطرف شده است. این نشریه در سال 1383 در دومین جشنواره اقتصاد اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس، نخستین مجله اقتصاد اسلامی در ایران شناخته شد. همچنین افزون بر کسب رتبه‌های برتر در جشنواره‌هایی همچون جشنواره علامه طباطبایی در سال 1382 و جشنواره مطبوعات اسلامی در دو دوره 1382 و 1383، موفق گردید که در سال ‌1389در میان 406 مجله علمی پژوهشی کشور، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه دوم ضریب تأثیر مجلات علمی ـ پژوهشی کشور را به خود اختصاص دهد.

سردبیر عباس عرب مازار عباس عرب مازار دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

پست الکترونیکی: ab_arabmazar[at]sbu.ac.ir


جانشین سردبیر سید عباس موسویان سید عباس موسویان دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: samosavian[at]yahoo.com


اعضای هیات تحریریه صادق بختیاری صادق بختیاری استاد دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: bakhtiari_sadegh[at]yahoo.com


عباس عرب‌مازار عباس عرب‌مازار دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: ab_arabmazar[at]sbu.ac.ir


اسدالله فرزین‌وش اسدالله فرزین‌وش دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: farzinv[at]ut.ac.ir


سعید فراهانی‌فرد سعید فراهانی‌فرد دانشیار دانشگاه قم
پست الکترونیکی: farahanifards[at]yahoo.com


غلام‌رضا مصباحی‌مقدم غلام‌رضا مصباحی‌مقدم دانشیار دانشگاه امام صادق
پست الکترونیکی: gh.mesbahi[at]gmail.com


سیدعباس موسویان سیدعباس موسویان استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: samosavian[at]yahoo.com


میثم موسایی میثم موسایی استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mousaaei[at]ut.ac.ir


سیدحسین میرمعزی سیدحسین میرمعزی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: h.mirmoezi[at]gmail.com


محمدنقی نظرپور محمدنقی نظرپور دانشیار دانشگاه مفید
پست الکترونیکی: mnnazarpour[at]gmail.com


علی اصغر هادوی‌نیا علی اصغر هادوی‌نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: alihadavinia[at]gmail.com


احمدعلی یوسفی احمدعلی یوسفی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
پست الکترونیکی: economy.islamic[at]gmail.com


مدیر اجرایی حسین غفورزاده آرانی حسین غفورزاده آرانی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام
پست الکترونیکی: hghafoorzadeh[at]yahoo.com


مدیر داخلی حسین غفورزاده حسین غفورزاده کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه ‌السلام
پست الکترونیکی: hghafoorzadeh[at]yahoo.com


ویراستار ادبی نشریه حسین غفورزاده حسین غفورزاده کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی
پست الکترونیکی: hghafoorzadeh[at]yahoo.com

مقالات موجود در سایت: