تعداد مقالات موجود در سایت:0
سطح علمی: علمی-پژوهشی
فواصل دوره زمانی: فصلنامه 
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مدیر مسئول: علي اكبر رشاد 
سردبیر: عباس عرب مازار 
آدرس: خيابان شهيد بهشتي، احمد قصير (بخارست)،خيابان پژوهشگاه، پلاك 2
تلفن تماس: 37602995 (025)

فصلنامه اقتصاد اسلامی

گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بهار سال 1380، اقدام به انتشار فصلنامه تخصصی «اقتصاد اسلامی» نمود. امروزه این نشریه با درجه علمی ـ پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه‌های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه مجلات تخصصی نور وابسته به مرکز تحقیقاتی علوم اسلامی (CRCIS) نمایه می‌شود.
گرچه در اوایل دهه 80 مجلاتی همچون نامه مفید، فصلنامه حوزه و دانشگاه، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) و برخی دیگر از مجلات اقتصادی، بخشی از مقالات خود را به موضوعات اقتصاد اسلامی اختصاص می‌دادند ولیکن در مراکز علوم انسانی کشور نشریه‌ای تخصصی که منحصراً و در همه شماره‌های خود بر موضوعات اقتصاد اسلامی متمرکز باشد، وجود نداشته است. با احساس این خلا، گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بهار سال 1380، اقدام به انتشار فصلنامه تخصصی «اقتصاد اسلامی» نمود. امروزه این نشریه با درجه علمی ـ پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه‌های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه مجلات تخصصی نور وابسته به مرکز تحقیقاتی علوم اسلامی (CRCIS) نمایه می‌شود. همچنین این نشریه بنا به گواهی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری دارای ضریب تاثیر است و با ارجاع بسیاری از محققین و کارشناسان این حوزه به این نشریه، بخشی از نیاز موجود در جامعه علمی کشور برطرف شده است. این نشریه در سال 1383 در دومین جشنواره اقتصاد اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس، نخستین مجله اقتصاد اسلامی در ایران شناخته شد. همچنین افزون بر کسب رتبه‌های برتر در جشنواره‌هایی همچون جشنواره علامه طباطبایی در سال 1382 و جشنواره مطبوعات اسلامی در دو دوره 1382 و 1383، موفق گردید که در سال ‌1389در میان 406 مجله علمی پژوهشی کشور، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه دوم ضریب تأثیر مجلات علمی ـ پژوهشی کشور را به خود اختصاص دهد.

مقالات موجود در سایت: