مدلسازی اقتصاد مقاومتی با استفاده از TRIZ(مورد مطالعه: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص))

هر مسئله اغلب به نقطهای میرسد که نتیجه بیشتری از مطالعات و تجزیه و تحلیل نصیب آن نمی شود و راه به جلو نامشخص است و پیشرفت مسدود بنظر می رسد. بهنظر، وضع فعلی در مبحث اقتصاد مقاومتی همینگونه است که هم پی شرفت های بی شتر به سختی قابل د ستیابی می نمایند و هم برخی از راهحلهای ممکن نادیده انگا شته می شوند . هدف از این تحقیق بررسیییی اقتصیییاد مقاومتی با نگاهی نوآورانه و خارج از چارچوبهای متداول و در قالب تئوری حل ابداعانه مسئله میباشد...

بررسی نقش حمایت از حقوق مصرف کننده در گرایش به تولید ملی (مطالعه موردی لوازم خانگی در شهر مشهد)

رشد تولید ملی برای تقویت اقتصاد کشور و رسیدن به خودکفایی اقتصادی حائز اهمیت است. مصرف کنندگان به عنوان تضمین کنندگان رونق و افزایش تولید، نقش تعیین کننده ای در اقتصاد دارند.
نویسنده یا نویسندگان: ناهید بذرگر
استاد راهنما:   محمدطاهر احمدی شادمهری
دانشگاه:   دانشگاه فردوسی مشهد

تاثیر منابع سازمانی و قابلیتهای پویا بر عملکرد شرکت های دانش بنیان

کسب برتری رقابتی در دنیای پرتلاطم امروز از مهمترین چالشهای پیش روی مدیران سازمانها است که برای غلبه بر آن نظریهها و دیدگاههای جدیدی مطرح شده است. قابلیتهای پویا یکی از دیدگاههایی است که طی حدود یک دهه اخیر به عنوان مکمل نظریههای استراتژی در رویکرد منبع محور ارائه شده است. با توجه به تحولات در بستر اقتصاد جهانی، لزوم ایجاد نوعی یکپارچگی و انعطافپذیری در فعالیتهای بنگاههای اقتصادی امری ضروری به نظر میرسد. در این محیط جهانی شده و به شدت در حال تغییر، که یکی از ویژگی های آن گستردگی جغرافیایی و سازمانی منابع نوآوری و تولید است، مزیت پایدار نیازمند چیزی بیش از مالکیت دارایی های به سختی قابل تقلید اس
نویسنده یا نویسندگان: مرضیه اسماعیل‌زاده
استاد راهنما:   وحید خاشعی
دانشگاه:   دانشگاه علامه طباطبایی

تاثیر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در افزایش صادرات غیر نفتی

یکی ازمباحثی که درسالهای اخیر بسیار مورد توجه محققان و بحث وجدل آنها قرارگرفته، موضوع صادرات غیرنفتی ومشکلات مربوط به آن وهمچنین ،نقصها وکمبود هایی است که در این زمینه وجود دارد.آنچه که به صورت اجمالی دیده می شود این است که اکثر محققان بر روی اصول و معیار ها و استاندارد های موجود درتجارت و صادرات دقت و تمرکز بسیار می کنند و با استفاده از مقایسه این الگوی موفق به بررسی صادرات غیرنفتی می پردازند.
نویسنده یا نویسندگان: حسین آلاله
استاد راهنما:   ناصر یزدانی
دانشگاه:   دانشگاه شاهد

تحلیل تاثیر انتشار فناوری بر رشد و مقاوم سازی اقتصاد ایران

انتشار فناوری به عنوان یکی از عوامل موثر بر سطح بهره وری بنگاه ها و رشد اقتصادی و در نتیجه مقاوم سازی اقتصاد کشورها مطرح می باشد.
نویسنده یا نویسندگان: مجید شکور
استاد راهنما:   محمدمهدی عسگری
دانشگاه:   امام صادق علیه السلام

تعیین نرخ ارز مطلوب برای مقاوم سازی اقتصاد ایران

اتخاذ سیاست‌های مناسب برای کاهش کسری تجاری از جمله اهداف و برنامه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی درجهت مقاوم‌سازی اقتصاد ایران محسوب می‌گردد.

مبانی فقهی اقتصاد مقاومتی و تاکید بر تولید داخلی

نظریه اقتصاد مقاومتی که سعی دارد اصول و شاکله اصلی اقتصاد کشور را شکل دهد و امروزه توسط ولی فقیه جامعه اسلامی مطرح شده است، مبتنی بر مبانی نورانی فقه اسلامی و قواعد فقهی مختلف و آیات قران کریم و روایات پیشوایان معصوم علیهم السلام و مکتب اقتصاد اسلامی می باشد که تاکید بسیار دقیقی بر نیروها و توان درونی جامعه اسلامی دارد و در رویارویی و تقابل با اقتصاد سرمایه داری لیبرال و اقتصاد وابسته و مصرف قرار می گیرد.
نویسنده یا نویسندگان: احسان روشن نیا
استاد راهنما:   محمدعلی راغبی
دانشگاه:   دانشگاه قم

بررسی عدالت اقتصادی از منظر قرآن(در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی)

اسلام برای بعد اقتصادی حیات بشر برنامه‌ای ویژه دارد و عدالت یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است. با توجه به مشکلات اقتصادی که امروز جامعه ایران را در شرایط بحران و فشار قرار داده، اقتصاد مقاومتی می‌تواند راهکار مناسب در برابر این مشکلات باشد و عدالت محوری مهم‌ترین مولفه اقتصاد مقاومتی است.
نویسنده یا نویسندگان: زهری جعفری
استاد راهنما:   بی بی سادات رضی بهابادی
دانشگاه:   دانشگاه الزهرا (س)

استخراج شاخصهای استقلال اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران

اقتصاد مقاومتی به مفهوم "حفظ روند رو به رشد اقتصادی در مقابل تغییرات، مخاطرات و شوکهای داخلی و خارجی و کاهش آسیب پذیری" با واژه ی "تاب آوری" در متون علمی رایج حوزه اقتصاد، برابر است.
نویسنده یا نویسندگان: سیده زهرا حسینی
استاد راهنما:   غلامعلی معصومی نیا
دانشگاه:   دانشگاه خوارزمی

حمایت از تولیدات ملی در قاعده نفی سبیل

یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام که بر تمام روابط خارجی و بین‌المللی اسلام در زمینه‌های گوناگون، حاکمیت دارد و کلیه روابط مسلمانان باید بر اساس آن برنامه‌ریزی شود، اصل مهم و اساسی «قاعده نفی سبیل» است.
نویسنده یا نویسندگان: فهیمه یزدانی
استاد راهنما:   قاسم جعفری
دانشگاه:   مرکز پیام نور تهران